wettelijke info

wettelijke informatie

recht

De beginselen van de Belgische wetgeving zijn toepasselijk.

verspreiding van informatie uit deze website

De delen van de website zonder bronvermelding mogen vrijelijk verspreid worden, als u volgende bronvermelding vermeldt: 'eetstoornis.be, preventie en behandeling van anorexia nervosa en boulimia nervosa'. Tevens is het toegelaten de inhoud te verspreiden op basis van (fotokopies van) schermafdrukken waarop ons logo op voorkomt. De foto's en illustraties gebruikt in de website mogen in geen geval worden overgenomen of aangewend, met uitzondering van de hierboven beschreven situatie (schermafdrukken).

De delen van de website met vermelding '(Met toestemming overgenomen uit: Jeugd & eetstoornissen, ISBN 90-9008686-2)' slaan op extracten uit 'Jeugd en eetstoornissen'. Deze bundel is oorspronkelijk geschreven door Runi Borresen Gresko en Anna Karlsen, vertaald door Ite van Til, en voor Nederland bewerkt door Greta Noordenbos en René Sieders en uitgegeven door Vrienden van de Anorexia Nervosa Stichting. ISBN 90-900-8686-2. Deze bundel mag vrijelijk gekopiëerd en openbaar gemaakt worden, mits bronvermelding.

De delen met vermelding ANOREXIA SURVIVAL GUIDE FOR PARENTS ™ en EATING DISORDERS SURVIVAL GUIDE FOR PARENTS ™ werden met toelating van dr Haltom overgenomen, en vertaald. C. Haltom is die eigenaar is van de bovenvermelde merknamen. Het basismateriaal is dan ook eigendom van C. Haltom. Eetstoornis.be stond in voor de vertaling, en hiervan eigenaar. Deze Nederlandse vertalingen mogen vrijelijk verspreid worden, als u volgende bronvermelding vermeldt: 'eetstoornis.be, preventie en behandeling van anorexia nervosa en boulimia nervosa' en u ook aan de oorspronkelijk vermelde copyrightvermeldingen van de ANOREXIA SURVIVAL GUIDE FOR PARENTS ™ / EATING DISORDERS SURVIVAL GUIDE FOR PARENTS ™ voldoet. U vindt dit onder elk van deze teksten. Tevens is het toegelaten de inhoud te verspreiden op basis van (fotokopies van) schermafdrukken waarop ons logo op voorkomt, eveneens rekening houdend met de de oorspronkelijk vermelde copyrightvermeldingen van de ANOREXIA SURVIVAL GUIDE FOR PARENTS ™.

Teksten met andere bronvermelding dan 'Jeugd & eetstoornissen, ISBN 90-9008686-2' of dan 'ANOREXIA SURVIVAL GUIDE FOR PARENTS ™' kunnen onder geen beding verder verspreid worden. Er werd enkel aan An Vandeputte toelating gegeven voor het gebruik van deze teksten. 'eetstoornis.be' & 'eetstoornis.be, preventie en behandeling van anorexia en boulimia nervosa'

eetstoornis.be is de naam van de praktijk van An Vandeputte. De website http://www.eetstoornis.be en http://www.eetstoornissen.be, zijn genoemd naar deze praktijk. 'eetstoornis.be, preventie en behandeling van anorexia en boulimia nervosa', 'eetstoornis.be', 'eetstoornis punt be' en '', staat dus niet alleen voor een website, maar ook voor een concept inzake preventie en behandeling van eetstoornissen, ontwikkeld door (en eigendom van) An Vandeputte. Het is niet toegelaten deze concepten te kopiëren of activiteiten m.b.t. eetstoornissen op te zetten onder deze namen zonder schriftelijke toelating van An Vandeputte. Dit geldt ook voor de naam eetstoornissen.be.

verantwoordelijkheid & informatie

De inhoud van deze website wordt ter beschikking gesteld 'zoals die is', zonder enige garantie of verantwoordelijkheid. Dit geldt voor de inhoud, de toon van de informatie, de opgenomen links en de informatie die derden aan onze website kunnen toevoegen b.v. via het gastenboek en andere formulieren.

Aan het opstellen van deze website werd de nodige aandacht besteed, dit zowel naar inhoudelijke correctheid, als qua 'toon'. Toch wensen we er expliciet voor te waarschuwen dat informatie die via internet of via brochures wordt verstrekt nooit een vervangmiddel is voor behandeling of diagnose. Het is eveneens niet uitgesloten dat ondanks de goede zorgen er fouten in voorkomen. Ondanks de milde toon van de informatie uit deze website is het mogelijk dat de informatie die ter beschikking gesteld wordt negatieve gevoelens losmaakt bij personen die met deze problematiek in aanraking kwamen. Eetstoornis.be aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of garantie voor inhoudelijke correctheid of de gevolgen van het ter beschikking stellen van deze informatie.

Voor links, en de inhoud van gelinkte websites en voor advertenties nemen kunnen we niet verantwoordelijk gesteld worden.

contactname

eetstoornis.be is bereikbaar via e-mail. E-mail is een zeer gemakkelijk en performant communicatiemiddel. Toch is het niet 100% veilig en discreet. Het is immers mogelijk dat onbevoegden zich toegang verschaffen tot de informatie die u ons verstrekt, of de antwoorden die wij u geven. We gaan ervan uit dat het feit dat u ons een vraag via e-mail bezorgt, of ons een e-mailadres meedeelt, betekent dat u de risico's van dit communicatiemiddel volledig kent en aanvaardt (zowel voor uw communicatie naar ons als voor de onze naar u).

We menen dat er geen diagnose of behandeling kan gebeuren via e-mail. Onze interventies via e-mail hebben dan ook geen therapeutisch of diagnostisch karakter.

namen

In de website komen soms citaten voor, ter illustratie. De namen van de personen die lijden aan een eetstoornis of van de familieleden ervan zijn fictief. Elke overeenkomst met een bestaande situatie is louter toevallig. We vinden dat goed zo. Foto's van personen met een eetstoornis zul je ook niet bij ons vinden. Ze zorgen vaak maar voor onnodige sensatie vinden we. Dus geen foto's van meisjes met anorexia...

medische opvolging is noodzakelijk

Eetstoornis.be gelooft in de samenwerking tussen artsen en psychotherapeuten. We menen dan ook dat iedereen met één of meerdere symptomen van anorexia of boulimia nervosa een arts moet raadplegen. Eetstoornis.be stelt als voorwaarde voor een eventuele psychotherapeutische behandeling dat er een medische begeleiding gebeurt door een arts.

genezing

Bij de behandeling gebruiken we methoden waarvan de ervaring geleerd heeft dat ze effectief zijn en een grote kans op herstel inhouden. Een volledige garantie op genezing of verbetering kan niet gegeven worden. Een eigenschap van psychotherapeutische behandeling is trouwens dat er géén enkel resultaat kan gegarandeerd worden.

behandelingsovereenkomst

In de website wordt soms gesproken van een behandelingsovereenkomst, of van doelstellingen die we door middel van therapie wensen te realiseren. Een behandelingsovereenkomst of het werken met doelstellingen is een manier om de verwachtingen en doelstellingen te verduidelijken. Het grote voordeel van deze werkwijze is haar therapeutische kracht om de motivatie tot verandering te verbeteren. Het mag dan ook niet verward worden met een overeenkomst of een contract in juridische zin. Het is enkel een psychotherapeutisch waardevolle methode, meer is het niet.

m/v

Eetstoornissen komen meer voor bij vrouwen dan bij mannen. Voor de leesbaarheid werd deze website in vrouwelijke vorm geschreven. Overal waar 'zij' staat mag ook 'hij' worden gelezen.

steun

We rekenen op uw steun voor het verder bestaan van deze site. Zonder deze steun zal eestoornis.be niet gratis kunnen blijven. Steun kan zowel in natura als in geld gebeuren. Momenteel adverteren we omdat surfers niet meer geneigd zijn om websites te sponsoren. Indien u dit storend vindt, kan u altijd een gift doen op basis waarvan we de advertenties kunnen verwijderen.

Er is geen enkele verplichting van u als gebruiker van de site tot het geven van steun. Er is ook geen enkele verplichting verbonden aan het ontvangen van materiële of geldelijke steun. Materiële steun (vertalingen, teksten, afbeeldingen) mogen volgens eigen inzicht worden benut. In geen geval kan u auteursrechten of andere vergoedingen van ons eisen. Deze rechten worden (bij wijze van steun) overgedragen aan eetstoornis.be. Indien u enig voorbehoud wil maken bij materiële of finanaciële steun, dan dient u ons hiervan binnen de 7 dagen na het geven van uw steun per aangetekende brief te verwittigen.