Mannen en jongens met een eetstoornis

Als jouw zoon een eetprobleem heeft

Noot vooraf: Anorexia is een ernstige ziekte. Elke persoon met anorexia heeft een ander verhaal te vertellen, een andere achtergrond en ook een andere persoonlijkheid. Tips die in dit document vermeld zijn, kunnen soms goed of soms minder goed van toepassing zijn op uw eigen kind. De professionele therapeut die uw kind begeleidt kan u het meest optimale advies en behandelingsplan voorstellen.

In dit nummer:

I. Jongens en mannen kunnen ook lijden aan een eetstoornis.

II. Verschillen tussen manen en vrouwen met eetstoornissen.

III. Tips voor ouders over hoe ze hun zonen met eetstoornissen kunnen helpen.

Jongens en mannen kunnen ook lijden aan een eetstoornis.

In 1999 nam ik deel aan een conferentie waarin Arnold Anderson een behandelingsmodel voorstelde voor mannen met eetstoornissen. Op dezelfde conferentie lichtte Craig Johnson, Ph.D. de resultaten toe van zijn onderzoek over eetstoornissen bij mannelijke en vrouwelijke atleten. De kennis over eetstoornissen, gewichts- en lichaamsbeeld-problemen van mannen neemt toe. Er is zelfs recent een boek verschenen bij Gurze, met de titel 'Making Weight: Healing Men's Conflicts with Food, Weight and Shape' geschreven door Andersen, Holbrook and Cohn.

Johnson, e.a. (1999) bestudeerden 1,445 atleten/studenten uit 11 verschillende scholen. Hij vond dat 13.02% van de mannen één of meer keer per week een eetaanval hadden. 2.04% van de mannen gaf ofwel wekelijks over, gebruikte laxativa, of diuretica. Hij vond eveneens dat mannelijke voetbalspelers ontevredener waren met hun lichaam dan (veld-)lopers, of gymmers.

Ook bij niet-atleten, blijkt dat iets meer dan 2% van de mannelijke adolescenten eetstoornissen hebben. Ongeveer 1 op de tien tot 1 op zes personen die aan eetstoornissen lijden zijn mannen.

Bij jonge mannen is er eveneens een sociale druk om 'slank en stevig' te zijn, net zoals dit ook bij vrouwen is. En toch zijn er sommige belangrijke verschillen tussen mannen en vrouwen met een eetstoornis. Verschillen tussen manen en vrouwen met eetstoornissen

1. lichaamsbezorgdheid 'langs boven'

Anderson toont aan dat mannen vooral bezorgd zijn om hun lichaamsvorm "langs boven" (gespierde borstkas, armen en schouders, en een slanke stevige buik). Vrouwen zijn meer gericht op hun lichaamsvorm "langs onderen" (smallere heupen en dijen).

2. de eetstoornis verbergen

Mannen verbergen hun gestoord eetgedrag nog meer dan vrouwen.

3. latere leeftijd

Andersen stelt dat mannen een eetstoornis (gemiddeld gezien) later ontwikkelen dan vrouwen (op 19.6 jaar versus 16.7 jaar voor vrouwen)

4. andere bezorgdheid

Jonge mannen met eetproblemen zijn eerder bezorgd over "kwabben", en lichaamsvorm; vrouwen eerder over het aantal kilogram dat ze wegen en hun kledingmaat.

5. angst voor medische problemen

Mannen met eetstoornissen diëten vaker uit angst voor toekomstige medische problemen ten gevolge van overgewicht.

6. andere bezorgdheid bij het opgroeien

Jongens groeien op met evenveel zorgen dat ze te mager en te klein zijn, als met zorgen dat ze te dik zijn. Meisjes groeien eerder op met de bezorgdheid dat ze te groot zijn.

7 geen voortplantingsprobleem

Hoewel testosteron bij mannen door de eetstoornissen (voornamelijk anorexia) doet verminderen, is er er geen voortplantings-probleem. Bij vrouwen met anorexia (of overmatige sportbeoefening) blijven de maandstonden uit.

8. homo's vs lesbiënnes

In het mannelijk homo-milieu lijkt het dat het lichaamsbeeld vaak belangrijker is om aantrekkelijk te zijn, dan het is in de lesbische gemeenschap.

9. mannelijkheid & atletische capaciteiten

Jongens met eetproblemen hebben meer geslachtsconflicten: Mannelijke anorexie-clienten hebben een meer uitgesproken angst voor mannelijkheid en atletisch vermogen.

10. voorgeschiedenis van overgewicht

Jongens lijken vroeger vaker een overgewicht te hebben gehad dan meisjes.

Tips voor ouders

Op basis van datgene wat we weten over mannen met eetstoornisen, hoe kan u als ouder uw zoon met een eetstoornis helpen ?.Hier zijn enkele korte tips:

1. Leer uw zoon zijn lichaam te aanvaarden

Leg de nadruk op de negatieve sociale druk die de media plaatsen op mannen om stevig en gespierd te zijn. Help jouw kind zijn natuurlijke lichaamsvorm te aanvaarden, ook betekent dit dat men een cultureel afgekeurd gewicht of lichaamsvorm heeft.

2. Verhoog het bewustzijn met betrekking tot de media-invloed

Jouw zoon groeide ongetwijfeld op met speelgoed dat mannelijke actiefiguren omvatte (b.v. Star Wars of GI Joe). Toon aan dat Luke, Hans, GI Joe en veel andere van de meest populaire actiefiguren veel gespierder werden voorgesteld in de loop van de tijd. Onderzoek bij Popeye en andere toont aan dat dit speelgoed de gespierdheid van de real-life bodybuilders oversteeg. Jouw zoon zal ook voordeel ervaren als hij weet dat hij blootgesteld wordt aan onrealistische culturele verwachtingen om de fysieke vorm en spieren te krijgen van …. 'supermannen'. Ten gevolge van deze druk, kunnen veel jongens in toenemende mate vatbaar worden voor stoornissen inzake lichaamsbeeld en eetstoornissen.

3. Spreek over gevoelens

Moedig jouw zoon aan om zijn gevoelens te uiten. De meeste mannen en vrouwen met eetstoornissen kunnen dit niet echt goed. Toon empathie voor jouw zoon en oefen in goede luistervaardigheden. Vaders en mannelijke mentors zijn hierbij erg belangrijk. Ze kunnen helpen om het stereotype neer te halen dat stelt dat intimiteit en gevoelsuitingen onmannelijk zijn.

4. Geef goede informatie over eetstoornissen

Mannen hebben vaker minder en meer vervormde informatie over eetstoornissen. Als ouder kun jezelf best bijleren over eetstoornissen in het algemeen, en over eetstoornissen bij mannen in het bijzonder. Als je een gesprek aanknoopt met jouw zoon over zijn eetstoornis, kun je ook zijn kennis over eetstoornissen verbeteren.

5. Spreek over de eetstoornis van jouw zoon

Heb geen schrik om te spreken over de eetstoornis van jouw zoon. Het is een ziekte als een ander. Het kan voor jouw zoon meer genant zijn dan bij een andere ziekte, maar jouw taktvolle en kordate aanpak kunnen helpen.

6. Indien de vader om medische redenen dieet

Als vader een ernstig medisch probleem heeft, waarbij hij een dieet moet volgen, kan de neiging ontstaan bij de zoon om eveneens te diëten om zo deze ziekte te vermijden. Minimaliseer twee aspecten: de kans dat men als zoon dezelfde ziekte ontwikkelt, en het mogelijk effect ter voorkoming van deze ziekte.

7. Kom naar buiten

De laatste vijftien jaar lijkt het dat mannen vaker in behandeling gaan voor een eetstoornis. Dit is mogelijks te verklaren door de aandacht voor eetstoornissen bij mannen, en door toenemende beschikbaarheid van een gespecialiseerde behandeling. Geef aandacht aan dit probleem (in jouw vereniging, in nieuwsbrieven, locale kranten…)

8. Sta achter behandeling

Omdat de neiging bij jongens groot is om het probleem te minimaliseren of te vermijden, dien je als ouder misschien te 'pleiten' voor een behandeling. Leer zelf bij over eetstoornissen bij mannen. Denk na over hoe je jouw zoon zijn eetstoornis onder ogen laat zien, en hoe je hem kan overtuigen om zich te laten behandelen. Hoe kan je jouw zoon beïnvloeden ?

Gebruik 'ik-boodschappen'. Druk je bezorgdheid uit. Spreek over de specifieke observaties van zijn gestoord eetgedrag, en zijn lichaams-obsessie. Loop hierbij niet over eieren, omdat je angst hebt van een kwade reactie. Verwacht een verdedigende reactie. Informeer u over de bahandelingsmogelijkheden, en stel een behandeling voor. Luister empatisch naar de antwoorden van jouw zoon.

Samengevat, zonen en dochters met eetstoornissen worstelen vaak met dezelfde thema's. En toch zijn er belangrijke verschillen bij het ontstaan en de aard van de eetstoornis tussen jongens en meisjes. Als ouder informeert u zich best over eetstoornissen bij mannen, en de behandelingsmogelijkheden.

REFERENTIES

Pope, H.G., Olivardia, R., Gruber, A., and Borowiecki, J. (1999) Evolving Ideals of Male Body Image as Seen Through Action Toys. International J. of Eating Disorders: Vol 26, No. 1, pp. 65-72.

Anderson, A E. (Ed.) Males with Eating Disorder, Brunner/Mazel, Inc. 1990

Braun, D. L et al (1999) More Males Seek treatment for Eating Disorders. International Journal for Eating Disorders. Vol 25, No. 4, pp. 416-424.

Nederlandse vertaling van Anorexia Survival Guide for Parents ™/Eating Disorders Survival Guide for Parents ™ eetstoornis.be kreeg toestemming van Cristen E. Haltom om dit materiaal te vertalen en beschikbaar te stellen via onze website. Het basismateriaal is eigendom van Cristen E. Haltom. Alle rechten die ontstaan op basis van de vertaling, berusten bij eetstoornis.be.

Oorspronkelijke contactinformatie

Cristen E. Haltom, Ph.D. Voice: 607-272-6750 Fax: 607-266-6414 Web: http://www.drhaltom.com © Copyright Cristen E. Haltom. All rights reserved. Distribution Rights: The above material is copyrighted. You may distribute it as long as not a single word is changed, altered or deleted, including all of the contact information. Reprint Permission: Advance written permission must be obtained for any reprinting of this material, including in a modified or altered form.

anorexia & mannen film

advertentie

eetstoornissen & mannen film

--