Mijn kind denkt alleen maar meer aan eten

Als je alleen maar aan eten kunt denken : voedselobsessies

In dit nummer

  • Diëten en vasten leidt tot zwakkere denkpatronen

  • Te weinig eten en voedsel-obsessies

  • Vijf tips voor ouders

Diëten en vasten leidt tot zwakkere denkpatronen

Als ik een maaltijd mis, dan ga ik naar huis en begin te (vr)eten.'

Honger geeft vaak spontaan gedachten over eten, vaak gedachten over calorierijk voedsel. Voor iemand met een eetstoornis, ontstaat er zo een innerlijk conflict. De natuurlijke neiging om bij honger aan eten te denken vormt een innerlijk conflict met de eetstoornis zelf, en met de wil om steeds minder en minder te eten.

Diëten leidt tot verschillende 'denkproblemen'. Diëten geeft een slechter geheugen, een verminderde aandacht en een vertraagde reactiesnelheid, en dit omwille van twee redenen:

  1. Te weinig eten heeft een negatieve invloed op het denkvermogen, omdat de hersenen te weinig energietoevoer krijgen.

  2. Ook psychologische problemen (die samengaan met het diëten) veroorzaken denkproblemen. Als iemand al haar gedachten vult met gedachten over eten en diëten, dan is er gewoon minder ruimte om aan belangrijkere thema's te denken.

Te weinig eten en voedsel-obsessies

Uit onderzoek blijkt dat een voedseltekort zeer snel de denkcapaciteit negatief beïnvloedt en dat extreem lang vasten een nog veel grotere negatievere invloed heeft op het denkvermogen. Nicole Jones en Peter Rogers (2003) vonden in Engeland dat het eten van een chocoladereep bij personen die al lang diëten (1 tot 5 weken), hun denkvermogen sterk verminderde. Ze werden afgeleid door sterke gedachten aan eten en diëten, omdat ze een reep chocolade gegeten hadden. Voor iemand met een eetstoornis geldt dit ook, vooral wanneer men 'verboden' voedsel eet.

Een andere groep van onderzoekers uit Sydney, PLacancia en andere (2002), vonden dat een groep studentes die hoog scoorden op een eetstoornissen-test, erg veel denken aan mager, caloriearm en 'toegelaten' voedsel als ze geen honger hebben. Wanneer ze echter honger hadden, dachten ze voornamelijk aan het eten van calorierijke maaltijden. Uit deze bevindingen zou men kunnen besluiten dat eetstoornissen zichzelf op denkniveau in stand houden.

  • Erg veel denken over caloriearm eten werkt diëten en vasten in de hand.

  • Vasten leidt tot honger, en een verhoogde focus op calorierijk voedsel.

  • Deze focus op calorierijk voedsel leidt bij personen met een eetstoornis op zijn beurt tot schuldgevoelens, en een verhoogde behoefte om zichzelf in de hand te houden (die hoe parodoxaal het ook mag klinken tot een neiging om te (vr)eten, gevolgd door het overgeven of purgeren van het voedsel).

Vijf tips voor ouders

Wat kan je doen om in te gaan tegen de voedselobsessies van personen met een eetstoornis.

  1. Wees er bewust van dat wanneer iemand met een eetstoornis (terug) begint te eten, dit vaak leidt tot nog meer denken aan eten en gewicht.

  2. Nuanceer zoveel mogelijk het onderscheid tussen calorierijk en caloriearm voedsel, en leg er zo weinig mogelijk aandacht op.

  3. Geef het goede voorbeeld door op tijd te eten. Eet voor je (te veel) honger hebt.

  4. Concentratie- en aandachtsproblemen kunnen de schoolresultaten negatief beïnvloeden. Als jouw kind klaagt dat ze snel afgeleid geraakt, neem dan dit probleem serieus, en overleg met de school welke veranderingen nodig zijn.

  5. Wees geduldig met jouw kind als het niet naar jou luistert, vooral als je vermoedt dat het overspoeld wordt met gedachten over eten en diëten.

Samenvatting

Diëten leidt tot 'denk-problemen': tot een verminderde aandacht, een slechtere concentratie en een verminderd geheugen. Als jouw dochter (of zoon) een eetstoornis heeft, dan kan je hiermee geconfronteerd worden. Ze kunnen er ook zelf onder lijden, en hierover klagen. Jouw kind geraakt veel sneller afgeleid, door haar overdreven veel denken aan eten en diëten. Stel je dan ook hierop in en tref de nodige voorbereidingen om beter met deze denkproblemen te kunnen omgaan.

Referenties

Jones, N. and Rogers, P. J. (2003) Preoccupation food, and failure: An investigation of cognitive performance deficits in dieters. International Journal of Eating Disorders. 33:2, 185-192.

Placancia, J. L. et al (2001) The effect of fasting on attentional biases for food and body shape/weight words in high and low eating disorder inventory scorers. 32:1, 79-90.

Noot :

Anorexia en andere eetstoornissen zijn ernstige ziektes. Elke persoon met anorexia heeft een ander verhaal te vertellen, een andere achtergrond en ook een andere persoonlijkheid. Tips die in dit document vermeld zijn, kunnen soms goed of soms minder goed van toepassing zijn op uw eigen kind. De professionele therapeut die uw kind begeleidt kan u het meest optimale advies en behandelingsplan voorstellen.

Nederlandse vertaling van Anorexia Survival Guide for Parents ™/Eating Disorders Survival Guide for Parents ™ eetstoornis.be kreeg toestemming van Cristen E. Haltom om dit materiaal te vertalen en beschikbaar te stellen via onze website. Het basismateriaal is eigendom van Cristen E. Haltom. Alle rechten die ontstaan op basis van de vertaling, berusten bij eetstoornis.be.

Oorspronkelijke contactinformatie

Cristen E. Haltom, Ph.D. Voice: 607-272-6750 Fax: 607-266-6414 Web: http://www.drhaltom.com © Copyright Cristen E. Haltom. All rights reserved. Distribution Rights: The above material is copyrighted. You may distribute it as long as not a single word is changed, altered or deleted, including all of the contact information. Reprint Permission: Advance written permission must be obtained for any reprinting of this material, including in a modified or altered form.

dove-self-esteem film

advertentie

extreme photoshop makeover - film

--