Mijn kind eet 's nachts

's Nachts eten

Dit nummer werd nagezien door Susan Travis, MS, RD, CDN (die les geeft in 'Nutritional Sciences' aan 'Cornell University')

In dit nummer:

  • 's Nachts eten, en overdag vasten

  • Problemen die gepaard gaan met eetbuien 's nachts

  • Zeven tips voor ouders

Wat is het "night eating syndrome"

(of vrij vertaald de 'nachtelijke eet(buien)stoornis' ?)

  • Als de meeste van de dagelijke caloriën (d.w.z. 50% of meer) genomen worden na 19.00 's avonds

  • Als men geen eetlust heeft 's morgens.

(Napolitano, Head, Babyak, and Blumenthal, 2001)

Gelijkenissen tussen 'nachtelijke eetbuistoornis' en de klassieke eetstoornissen.

Hoewel de meeste studies over het 'night eating syndrome' gebeurden bij volwassenen, zijn er gemeenschappelijke kenmerken tussen de 'nachtelijke eetbuistoornis' bij volwassenen en de klassieke eetstoornissen die vaak voorkomen bij jongeren.

Jongeren met een eetstoornis klagen immers vaak ook van een gebrek aan eetlust bij het ontbijt. Ze slaan het ontbijt over of beperken hun voedselinname bij de lunch. Deze tendens leidt er soms toe dat de voedselinname gedurende het eerste deel van de dag te beperkt is en 's avonds of 's nachts gemakkelijker leidt tot een eetbui.

Dit eetpatroon is zeer frustrerend voor ouders. Ouders zijn er zich van bewust dat drie gewone en goede maaltijden per dag (voor jongeren met een eetstoornis) nodig zijn voor een herstel:

  • eten gespreid over de dag = minder kans op een eetbui.

  • regelmatig eten = nodig voor het herstel (inclusief een regelmaat in de tussendoortjes)

  • het ontbijt is essentieel voor een gezond voedingspatroon.

Ouders zijn vaak bezorgd als ze merken dat het eetpatroon van hun kind gevangen zit in een cirkel van niet of weinig eten 's morgens, gevolgd door later op de dag/nacht veel te veel te eten.

Ouders merken soms ook slaapstoornissen bij jongeren die vooral 's avonds en 's nachts eten. Uit sommig onderzoek blijkt dat de nachtelijke eetbuistoornis bij volwassenen gepaard gaat met slaapproblemen. (Napolitano et al, 2001; Stunkard et al, 1996). Problemen die gepaard gaan met nachtelijk eten

Ik heb gemerkt dat er drie problemen gepaard gaan met nachtelijk eten en nachtelijke eetbuistoornissen bij jongeren:

  1. Een groot schuldgevoelen dat gepaard gaat met het eten van grote hoeveelheden voedsel vlak voor men gaat slapen. Dit kan leiden tot het overslaan van het ontbijt en de lunch ter compensatie. Dit leidt op zijn beurt tot een herhaling van deze cyclus.

  2. Een tendens tot middelen misbruik (alcohol en of marihuana) tussen het vasten ' morgens en de nachtelijke eetbui.

  3. Eten in het geheim : Veel eten 's nachts is soms 'aantrekkelijk' omdat het meer in het geheim kan gebeuren ongemerkt voor familieleden.

Zeven tips voor ouders

  1. Een goed model zijn, en evenwichtige maaltijden nemen elke vier tot 6 uren, met een tussendoortje als je daar behoefte aan hebt. (Letwel, dat bij een kind met een eetstoornis, de behandelaar vaak nog bijkomende snacks en maaltijden kan voorstellen om te komen tot een herstel. Een voedingspatroon die de andere familieleden zonder eetstoornis niet hoeven te volgen…)

  2. Als er sprake is van nachtelijk eten, deel dat dan mee aan de therapeut van jouw kind, zodat zowel de gevolgen/oorzaken inzake voeding, gezondheid en psychisch welbevinden kunnen aangepakt worden bij de behandeling.

  3. Steun jouw kind heel expliciet in haar pogingen tot herstel. Negatieve opmerkingen geven over het eetgedrag heeft geen zin.

  4. Een goed rolmodel zijn betekent dat je zelf geen snacks eet om je goed te voelen/te troosten.

  5. Als jouw kind een eetbui heeft 's nachts en klaagt zich 'vol', ziek of schuldig te voelen, toon dan enige empathie en luister actief. Spreek moed in door duidelijk te maken dat herstel zijn tijd nodig heeft.

  6. Geef het voorbeeld door enkel gezonde snacks te eten 's nachts als je werkelijk honger hebt. Anders niet.

  7. Bied een luisterend oor als jouw kind gespannen is. Spanning die gedurende de dag wordt opgebouwd kan tot nachtelijke eetbuien leiden. Pas wel op met ouderlijke nieuwsgierigheid m.b.t. deze spanning. Volg in het gesprek de gesprekslijn van jouw kind, en vermijd zelf het heft in handen te nemen om de oorzaken van de stress uit te zoeken.

Samenvatting

Nachtelijk eten en nachtelijke eetbuien is vaak een erg frustrerend probleem, zowel voor de jongere met een eetstoornis, als voor de ouders. Soms is dit eetpatroon een echte cyclus die samenhangt met het op een ongezonde manier beperken van de voedselinname in het eerste deel van de dag. Als men dan 's nachts een eetbui doet, voelt men in veel gevallen dat men zijn eetpatroon niet meer onder controle heeft. En dit leidt op zijn beurt soms tot het beperken van maaltijden van de volgende dag, om het overdreven eetgedrag van de nacht er voor te compenseren.

Ouders merken vaak de frustratie van hun kind. Dit patroon erkennen kan waardevolle informatie zijn voor de behandelaars van jouw kind, en kan ook specifieke indicaties geven voor de therapie.

REFERENTIES

Napolitano, M A., Head, S., Babyak, M. A., Blumenthl, J. A. (2001) "Binge Eating Disorder and Night Eating Syndrome: Psychological and Behavioral Characteristics," International Journal of Eating Disorders, 30:2, 193-203.

Stunkard, A. et al (1996) "Binge Eating Disorder and the Night Eating Syndrome," International Journal of Obesity, 20, 1-6.

Noot :

Anorexia en andere eetstoornissen zijn ernstige ziektes. Elke persoon met anorexia heeft een ander verhaal te vertellen, een andere achtergrond en ook een andere persoonlijkheid. Tips die in dit document vermeld zijn, kunnen soms goed of soms minder goed van toepassing zijn op uw eigen kind. De professionele therapeut die uw kind begeleidt kan u het meest optimale advies en behandelingsplan voorstellen.

Nederlandse vertaling van Anorexia Survival Guide for Parents ™/Eating Disorders Survival Guide for Parents ™ eetstoornis.be kreeg toestemming van Cristen E. Haltom om dit materiaal te vertalen en beschikbaar te stellen via onze website. Het basismateriaal is eigendom van Cristen E. Haltom. Alle rechten die ontstaan op basis van de vertaling, berusten bij eetstoornis.be.

Oorspronkelijke contactinformatie

Cristen E. Haltom, Ph.D. Voice: 607-272-6750 Fax: 607-266-6414 Web: anorexiasurvivalguide.com & drhaltom.com © Copyright Cristen E. Haltom. All rights reserved. Distribution Rights: The above material is copyrighted. You may distribute it as long as not a single word is changed, altered or deleted, including all of the contact information. Reprint Permission: Advance written permission must be obtained for any reprinting of this material, including in a modified or altered form.

late night eating - film

advertentie

dove-self-esteem film

--