binge-eating

'Ik denk dat ik boulimia heb zonder over te geven. Kan dat ?'

Greet

'Binge Eating' zouden we letterlijk kunnen vertalen als (vr)eetbuien.'

binge eating of eetbuistoornis

Personen die lijden aan binge eating eten vaak heel erg veel in korte tijd. Ze ervaren hierbij het negatieve gevoel hun eetbui niet onder controle te hebben.

Binge eating lijkt op boulimia nervosa, maar toch zijn er enkele verschillen.

eetbuien

Niet iedereen die overmatig eet heeft een 'echte' eetbui. Echte eetbuien (zoals die voorkomen bij binge eating, en ook bij boulimia nervosa) zijn gekenmerkt door:

  • Het frequent eten van abnormaal grote hoeveelheden voedsel (vaak veel sneller eten dan normaal, dit tot men zich oncomfortabel voelt, en ook zonder dat men hongerig is, en op basis van negatieve gevoelens)

  • Een gevoel het eten niet meer onder controle te hebben, met schuld- of onrustgevoelens achteraf.

binge eating versus boulima

Eetbuien komen ook voor bij boulimia nervosa. Het verschil tussen binge eating en boulimia nervosa bestaat er in dat personen met boulimia pogingen doen om het voedsel terug te 'verwijderen' of te 'verwerken' na de eetbui door.

Een aantal gedragingen komen bij binge eating (na de eetbui) NIET voor:

  • medicatie gebruiken (laxeermiddelen, waterafdrijvende geneesmiddelen)

  • een langere periode niets meer te eten (24 uur of langer)

  • overmatige sportbeoefening

  • overgeven

Bij binge eating zijn er dus enkel eetbuien, en geen 'pogingen om de eetbui ongedaan te maken'.

gevolgen en behandeling

Binge eating trekt nog maar relatief recent de aandacht van onderzoekers en behandelaars. Dit is eigenaardig gezien het toch relatief vaak voorkomt (naar schatting 2% van de volwassenen zou eraan lijden, iets meer vrouwen dan mannen).

Dikwijls gaat het gepaard met een overgewicht, met negatieve medische gevolgen zoals suikerziekte, hoge bloeddruk, cholesterol, enz. Overgewicht komt echter niet altijd voor bij binge eating. Dieten (zeker bij personen met binge eating maar zonder ernstig gewichtsprobleem) is niet aan te raden. Het volgen van een dieet heeft immers soms een omgekeerd effect met verergering van de eetbuien.

Psychotherapie kan aangeraden zijn, enerzijds om de eetgewoonten aan te passen, en anderzijds om anders te reageren (anders dan met een eetbui) op negatieve situaties en gevoelens.

preventie-film

advertentie

checklists

--